يكشنبه 18 خرداد 1399   14:05:03

1398/4/11 سه شنبه

امضای تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات

بيشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451