جمعه 2 فروردين 1398   06:37:00

خبر اصلي

همایش ملی مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط
در نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری، هم از بعد شکلی و هم از بعد ماهوی می بایست اصلاحاتی صورت گیرد
لعیا جنیدی روز سه شنبه در هشتمین «همایش ملی مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط » با محوریت استراتژی ملی مالکیت ادبی و هنری که با حضور جمعی از استادان حقوق و اصحاب فرهنگ و هنر تشکیل شده بود،تصریح کرد: تا قرن 17،اقتصاد زمین محور بود، بعد از آن تبدیل به سرمایه ای شد و با توجه بیشتر به سرمایه فکری، حوزه مالکیت ادبی نیز به تدریج مورد اهمیت قرار گرفت.

 در نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری، هم از بعد شکلی و هم از بعد ماهوی می بایست اصلاحاتی صورت گیرد

لعیا جنیدی روز سه شنبه در هشتمین «همایش ملی مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط » با محوریت استراتژی ملی مالکیت ادبی و هنری که با حضور جمعی از استادان حقوق و اصحاب فرهنگ و هنر تشکیل شده بود،تصریح کرد: تا قرن 17،اقتصاد زمین محور بود، بعد از آن تبدیل به سرمایه ای شد و با توجه بیشتر به سرمایه فکری، حوزه مالکیت ادبی نیز به تدریج مورد اهمیت قرار گرفت.
جنیدی با بیان اینکه نظام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفته بر اساس دانش حقوقی توسعه یافته شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری، هم از بعد شکلی و هم از بعد ماهوی می بایست اصلاحاتی صورت گیرد. از نظر شکلی، ضروری است که مراجع قضایی رسیدگی کننده تخصصی شوند و مراجع داوری و غیر قضایی جهت رسیدگی تخصصی در این حوزه تقویت شوند.
از نظر ماهوی،آموزش دانش تخصصی حوزه مالکیت فکری به قضات رسیدگی کننده و کارشناسان فنی این حوزه ضروری است. تشخیص انواع مالکیت فکری و ابعاد حقوقی و فنی هر یک از آنها نیاز به انجام فعالیتهای پژوهشی گسترده و عمیق و تربیت قضات و کارشناسان متخصص در این حوزه دارد که در حال حاضر خلا جدی در این زمینه به چشم می خورد. ناکارامدی در این زمینه باعث تضییع حقوق مالکانه مردم نسبت به داراییهای فکری ایشان و یا از دیگر روی باعث سوء استفاده عده ای از ماحصل تلاش و فعالیت ذهنی و فکری دیگران می شود.
اما در بعد عملی آنچه که در جریان تحولات حقوق مالکیت فکری اتفاق افتاده است، توجه به تزاحم و تعارض ظاهری بین حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت منصفانه است؛ بدین معنا که اگر چه از ابتدا حقوق مالکان داراییهای فکری با ایجاد انحصار در یک بازه زمانی مشخص، مورد حمایت قرار می گرفت اما در حال حاضر بسیاری از متخصصین این حوزه بر این باور هستند که برای تحقق رقابت منصفانه لازم است این انحصارات تا حدودی تعدیل و بین این دو رویکرد موازنه برقرار شود و در عین حمایت از دارندگان مالکیت فکری و تشویق ایشان، فضای رقابت سالم و منصفانه خدشه دار نشود.
معاون حقوقی رییس جمهوری وضعیت انحصاری حقوق مالکیت فکری برای آفریننده را قانون درست و کاملی ندانست و تاکید کرد: زمانی این حقوق برای تشویق اندیشه و تلاش و ترویج آن ضرورت داشت اما امروزه با دیگر حقوق جامعه در تعارض قرار گرفته و باید نگرشی علمی و همه جانبه به آن داشت.


تصاویر مرتبط
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451