شنبه 17 خرداد 1399   17:00:42


در حکمی از سوی دکتر جنیدی صورت گرفتانتصاب دکتر بیژن عباسی به عنوان معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور

معاون حقوقی رییس جمهور در حکمی دکتر بیژن عباسی را بعنوان معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور منصوب کرد.

شناسه خبر: 885c12-1396/10/2 شنبه ساعت16:05
در حکمی از سوی دکتر جنیدی صورت گرفت

انتصاب دکتر بیژن عباسی به عنوان معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور
معاون حقوقی رییس جمهور در حکمی دکتر بیژن عباسی را بعنوان معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور منصوب کرد.
متن حکم دکتر لعیا جنیدی به شرح زیر است    
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر بیژن عباسی
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان « معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی» منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایرانبا رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم .
 
                                                                                                                                            لیلا جنیدی
                                                                                                                                    معاون حقوقی رییس جمهور
 
شناسه خبر: 885c12-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451