سه شنبه 28 خرداد 1398   03:36:56


معاونت حقوقی رئیس جمهور پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص انتشارخبربازدید سرزده بازرسان بین المللی انرژی اتمی از دانشگاههای کشور


شناسه خبر: 123d97-1397/10/11 سه شنبه ساعت12:15
معاونت حقوقی

پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص انتشارخبربازدید سرزده بازرسان بین المللی انرژی اتمی از دانشگاههای کشور
 
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور: چندی پیش خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، آنا، درخصوص پیگیری بازید سرزده بازرسان بین‌المللی انرژی اتمی از دانشگاههای کشور، از معاون حقوقی رئیس جمهور، دکتر لعیا جنیدی، پرسشی را مطرح کرد. با توجه به جهت‌دهی ناصواب در انعکاس خبر، معاونت حقوقی رئیس جمهور توضیحاتی را برای رفع نقیصه این شیوه خبررسانی و روشن شدن موضوع ارائه می‌دهد.
نخست آنکه برای دستیابی به پاسخ هر پرسشی نیاز است تا به عنوان یک اصل اولیه سؤال از مرجع متناسب و مرتبط پرسیده شود. درخصوص مسئله بازدید بازرسان آژانس انژری اتمی از دانشگاههای کشور، در وجه صحت و سقم خبر، مرجع پاسخگویی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست و در وجه مشروعیت یا عدم مشروعیت استعلامی از این معاونت نشده است. بنابر این عدم ورود معاونت حقوقی مادامی که مسئله‌ای در این خصوص ارجاع نشده است، دقیقاً در راستای وظایف و تکالیف آن است و حاشیه‌سازی پیرامون آن اقدامی در جهت فاصله گرفتن از اخبار حقیقی است.
 
 
شناسه خبر: 123d97- -معاونت حقوقی
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451