پنجشنبه 2 خرداد 1398   21:30:01


پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور به خبری با عنوان نگرانی از تخریب کامل برخی مدارس متروکه

امور مستند سازی وتعیین بهره برداراموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به خبر چندروز پیش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیار های کشور با تیتر( نگرانی از تخریب کامل برخی مدارس متروکه) پاسخ داد.

شناسه خبر: 238159-1397/12/10 جمعه ساعت10:26
پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور به خبری با عنوان  " نگرانی از تخریب کامل برخی مدارس متروکه"
 
امور مستند سازی وتعیین بهره برداراموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به خبر چندروز پیش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیار های کشور با تیتر( نگرانی از تخریب کامل برخی مدارس متروکه) پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، رئیس امور مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی کشورگفت: براساس مقررات جاری، سازوکاراستفاده از ساختمان بلااستفاده و مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی وفق حکم قسمت اخیر ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(مصوب 1380)، اقدام مطابق بند (ب) ماده (89) همین قانون است.
فاطمه السادات میرسلیمانی افزوده: مطابق حکم مورد اشاره، در استان ها، با پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی، حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز به صورت بلاعوض در اختیار دستگاه دولتی نیازمند قرار می گیرد. بنابراین موضوع درخواست، نیازمند مدیریت استانی است و معاونت حقوقی  رئیس جمهور در این فرایند نقشی ندارد.
 
 
شناسه خبر: 238159-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451