.

جلسه بررسی تعاملات صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

.
.


تعاملات صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور در جلسه ای با حضور مدیران دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت

جلسه بررسی تعاملات صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تعاملات صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور در جلسه ای با حضور مدیران دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی، با حضور دکتر علی جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و دکتر پاکروان مشاور عالی صندوق وجمعی از مدیران ارشد این دو حوزه در ساختمان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن تقدیر از اقدامات و تلاش‌های صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور به تشریح فرآیندهای تشکیل و رسالت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: شرط ضروری اصل حاکمیت قانون، رسنادن قوانین و مقررات به دست شهروندان است؛ امری به ظاهر ساده اما به واقع دارای پیچیدگی های زیاد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به انجام آن اهتمام کرده است. مهدی زاده در ادامه اظهار داشت: این مهم یعنی اطلاع رسانی تمامی قوانین و مقررات کشور در پیوست حکم معاون حقوقی رییس جمهور به عنوان اولویت تخصصی توسط ریاست محترم جموری ابلاغ شده است و این مجموعه از جمله با انتشار کتاب و همچنین دسته‌بندی و نشر سریع قوانین و مصوبه ها در بستر اینترنت تمام تلاش خود را به کار بسته است تا مدیران، کارشناسان و شهروندان در اسرع وقت به قوانین و مقررات مورد نیز خود دسترسی پیدا کنند.

در ادامه، یکی از کارشناسان معاونت به معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و توضیح فرآیندهای جستجو و سایر مشخصات کاربردی پرداخت.

دکتر جباری مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور نیز در این جلسه با تشکر از مجموعه زحمات به عمل آمده برای تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و انتشار مجموعه های حقوقی، گزارشی در خصوص تلاش‌ها و عملکرد آن صندوق در زمینه مساعدت به آسیب‌دیدگان از سوانح رانندگی و دیگر ماموریت‌های صندوق ارایه کرد و بر آمادگی آن مجموعه در زمینه تعاملات فیمابین تاکید کرد.

در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه ورود مصوبات درون دستگاهی صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور به پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه ملی و تعامل در تهیه و نشر مجموعه‌های تنقیحی مرتبط انجام گرفت.

.