يكشنبه 18 خرداد 1399   13:31:02


عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور در شورای ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاه‌های اجراییبا تصویب دولت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی افزوده شد


شناسه خبر: 8c9ca1-1398/6/3 يكشنبه ساعت14:44

عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور در شورای ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

با تصویب دولت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی افزوده شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور با الحاق معاون حقوقی رئیس جمهور به ترکیب شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی موافقت کرد.

گفتنی است، شورایی با مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت چندین وزارت‌خانه و دستگاه دولتی جهت سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی و اجرایی نمودن برنامه‌های همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی برقرار است.

شناسه خبر: 8c9ca1-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451