يكشنبه 18 خرداد 1399   14:06:03


جلسه بررسی تعاملات معاونت ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

تعاملات معاونت ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور در جلسه ای با حضور مدیران ارشد دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

شناسه خبر: a1dca8-1398/6/9 شنبه ساعت13:35
جلسه بررسی تعاملات معاونت ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه  و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
تعاملات معاونت ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه  و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور در جلسه ای با حضور مدیران ارشد دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش سرویس خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با حضور حسین جابری انصاری، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه  و مشاوران و مدیران کل این حوزه در مجموعه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی دو مجموعه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، که در روز چهارشنبه 6 شهریور 1398 در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی تنقیح قوانین و مقررات کشور را در دستور کار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه کرده است. وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات کشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله با رونمایی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور در هفته دولت سال گذشته، امکان بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور فراهم آورده است.
سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی نسخه های عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امکانات متنوع این بانک اطلاعات تنقیحی پرداخت و به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ گفت.
در ادامه، حسین جابری انصاری، معاون ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه  با تقدیر از مجموعه زحمات به عمل آمده در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و سامانه های ایجاد شده، ضمن تشریح برنامه های معاونت متبوع به اهتمام آن معاونت در زمینه روزآمد سازی و تنقیح مقررات داخلی وزارتخانه متبوع به منظور تسهیل دسترسی و ارتقای شفافیت برای ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص را خواستار شد.
در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه ورود مصوبات وزارت امور خارجه به پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات و تعامل در تهیه مجموعه‌های تنقیحی مرتبط انجام گرفت
 
شناسه خبر: a1dca8-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451