شنبه 17 خرداد 1399   16:24:20
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی

1398051901
رزومه
رزومه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
فايلها
دکتر گرجي.pdf 704/266 KB
1
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451