يكشنبه 18 خرداد 1399   13:19:13


اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی رییس جمهورتکذیب خبر خلاف واقع پایگاه خبری انتخاب در خصوص مغایرت قانونی 73 مصوبه دولت


شناسه خبر: fac1e5-1398/1/27 سه شنبه ساعت00:23
اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی رییس جمهور
تکذیب خبر خلاف واقع پایگاه خبری انتخاب در خصوص مغایرت قانونی 73 مصوبه دولت( کد خبر470774)
 
متاسفانه پایگاه خبری انتخاب مفاد نامه رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 2803/ه ب مورخ 1398/1/24 را دایربرعدم مغایرت قانونی 73 مصوبه دولت در ماه های بهمن و اسفند سال 1397 و تایید آن ها توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات را بر عکس نقل کرده و مدعی اعلام مغایرت و لزوم لغو 73 مصوبه مذکور شده است. این معاونت ضمن تکذیب خبر فوق ، انتظار رعایت اصول حرفه ای ناظر به صحت، دقت و امانت را از سوی کلیه رسانه ها دارد.
 
شناسه خبر: fac1e5-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451