1397/7/1 یکشنبه
.

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

تعطیلی و به پایین کشیدن صلیب کلیسای انجیلی آشوری تبریز، مغایر با اصول قانون اساسی است

1398/3/26 یکشنبه
.
.


دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی: 
تعطیلی و به پایین کشیدن صلیب کلیسای انجیلی آشوری تبریز، مغایر با اصول قانون اساسی است
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به خبر دریافتی از هم‌وطنان مسیحی مقیم تبریز، در روز پنجشنبه مورخ 19/02/1398 کلیسای انجیلی آشوری این شهر مبنی بر تعطیلی این کلیسا و پایین کشیده شدن صلیب برافراشته بر آن نیز که در زمره مقدسات باورمندان این دین است، به دستور و امر یک مقام حکومتی صورت گرفته است. حسب خبر دریافتی، این استاد حقوق عمومی خاطرنشان ساختند که مشروعیت این اقدام با توجه به اصول قانون اساسی به‏ویژه اصول 9، 13، 19، 20، 26، 36 موردتردید جدی است؛ به‌ویژه با عنایت به اصل 13 قانون اساسی اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در این اصل در انجام مراسم دینی خود آزادند و از این حق بنیادین بهره‌مندند که بر اساس تعلیمات دینی منطبق با آیین خویش عمل کنند. لذا چنین دستوری نقض صریح قانون اساسی و حق به رسمیت شناخته‌شده اقلیت‌ها می‌باشد.
در ادامه این استاد حقوق عمومی با اشاره به منشور حقوق شهروندی و با استناد به ماده 6 این منشور به این مهم پرداختند که دولت می‌بایست همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی شهروندان از محیط مساعد برای رشد اخلاقی و دینی و تعالی معنوی به کار گیرد و با نابردباری و افراط گری و ترویج تنفر و بی‌اعتمادی در جامعه مبارزه کند و نیز با توجه ماده 10 منشور و ممنوعیت توهین و تحقیر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب، چنین اقدامی غیرقانونی و خلاف اصول منشور حقوق شهروندی است. ازاین‌رو مقتضی است که استاندار آذربایجان شرقی اقداماتی را از جزئیات امر اعم از زمینه‏ها و علل تعطیلی کلیسا و مرجع اقدام کننده، در راستای احترام به ادیان رسمی شناخته‌شده در قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندی به عمل‌آورند.
.